Products Left Sidebar

Кана от Надсен Миклош

Каната е богато украсена със четири сцени. Първата представя тежко въоръжен конник, влачещ за косите пленник. С дясната си ръка той е преметнал през рамо копие с двурого знаме. Облечен е в ризница а на главата му има конусовиден шлем с 2 пера. Втората сцена изобразява ездач, възседнал същество с животинско тяло и човешка глава . Той се е извърнал назад и стреля с лък по пантера. Третата сцена изобразява грифон, който напада сърна. Последната представя орел, сграбчил гола женска фигура.Каната се изработва от мед или сребро и е покрита с 24 карата злато.Изработва се по поръчка,поставена е в луксозна дървена кутия и сертификат.